Klik hier als de nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
 
Nieuwsbrief 6
Houthavenkade Zaandam
 
Houthavenkade
 
Beste omwonende, 
Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief omtrent de bouwactiviteiten van project Houthavenkade Zaandam.

 
 
Bouwactiviteiten
 
Blok A:
Hier zijn we volop bezig met aanbrengen van circa 500 heipalen.

Blok B:
Momenteel zijn we bezig met het realiseren van de fundamenten. Hier brengen we op korte termijn de eerste begane grondvloeren aan.

Blok C/D:
Hier starten we eind februari met het aanbrengen van de prefab betonnen heipalen.

Hou ook onze website in de gaten, de link van de website is hier onderaan te vinden.

KLIK HIER
 
Overzicht blokken
 
 
Heiwerkzaamheden
 
Tijdens het heiwerk wordt er op diverse locaties gemonitord op trillingen en geluid.
Verder hebben wij als goede buur tijdens de doorstroomtoets van de school de heiwerkzaamheden stil gelegd zodat de kinderen volledig ongestoord te werk konden gaan.
 
Tekening School
Tekeningen School
 
 
Veiligheid rondom de bouwplaats
 
Om de fietsers en voetgangers van de Houthavenkade te weren, zijn wij bezig met het aanleggen van een fietsvoetpad langs de Zaan, zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.
Op het “Spiekeroog”wordt een verkeersremmende drempel aangebracht, die tevens gebruikt wordt als fiets / voetgangersoversteek
 
 
Portier
 
In het voormalige bedrijfshalletje aan de Houthavenkade nummer 32 zit onze portier.
Deze is overdag beschikbaar voor eventuele vragen van jullie kant.
Tevens is hier het informatiebord waarop we belangrijke informatie delen.

 
 
Parkeervoorziening bouwplaatspersoneel
 
Om parkeeroverlast rondom de bouwplaats te voorkomen hebben we elders in Zaandam parkeerplaatsen voor het bouwpersoneel.
 
 
Ten Brinke vestiging Almelo
Twentepoort Oost 14
7609 RG Almelo
T +31 88 8485 100 
W Ten Brinke
@ almelo@tenbrinke.com
Als u zich wilt afmelden, klik dan hier.
 
 
Volg ons
 
 
 
Foto's: © Ten Brinke Group B.V., © Shutterstock.com
Colofon | Privacyverklaring | Disclaimer