Klik hier als de nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
 
Nieuwsbrief 14 / Houthavenkade Zaandam
 
Houthavenkade Zaandam
 
 
Buitenterrein
 
De komende maanden zullen er langs de N203 de volgende werkzaamheden plaats vinden.

1. Ten Brinke gaat aan de noordzijde van het project een uitrit maken naar de N203. Hiermee wordt de Houthavenkade voor een groot deel ontlast van vrachtverkeer dat de bouwplaats verlaat. Hiervoor zullen aanpassingen aan de VRI ter hoogte van de Albert Heijnweg worden gedaan. We hopen hier begin juni mee te beginnen en eind juli gereed te zijn.

2. Van Gelder gaat aan de zuidzijde van ons project voor Liander nieuwe 10kV kabels van het hoofdverdeelstation onder de N203 doorvoeren naar het 10kV tracee langs de Houthavenkade. Aan de Houthavenkade zullen vervolgens laswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden starten ca half juni en zullen voor oktober zijn afgerond. 

3. Ten Brinke zal vanaf oktober werken aan een afrit aan de zuidzijde van het project vanaf de N203 naar de Houthavenkade. Dit zal naar verwachting begin november gereed zijn. Hierdoor zal veel bouwverkeer rechtstreeks vanaf de N203 de bouwplaats oprijden en zal de Havenstraat / Houthavenkade minder belast worden met bouwverkeer. 

De werkzaamheden aan de zuidzijde van het project hebben gevolgen voor het hondenuitlaatveldje. Dit zal eerst worden verkleind en later weer groter worden gemaakt. Echter het veldje zal niet weer zo groot worden als voorheen. Bij de ingang van het veldje zullen we een pamflet ophangen met tekst en uitleg.

Na het aanbrengen van de uitrit zullen we ook een scherm langs de N203 gaan aanbrengen om het inschijnen van koplampen van auto's op de kruising Albert Heijnweg en N203 in de omliggende woningen te voorkomen.
 
Houthavenkade Zaandam
 
Blok A
 
We zijn gestart met het grondwerk van de fundering en de riolering. Eerste funderingen zijn gestort.
 
 
Blok B
 
De 3e verdiepingsvloer wordt momenteel aangebracht.
 
 
Blok CD
 
Aangezien dit blok het grootst is zal het heiwerk ook het langst duren. Waar mogelijk zullen we met meerdere heistellingen gaan werken om de geluidsoverlast zo kort mogelijk te houden. Gezien de hoeveelheid palen verwachten we wel tot augustus 2024 hiervoor nodig te zijn. Dit kan eventueel uitlopen.
 
 
D1 D2
 
De wanden van de begane grond blok D1 zijn geplaatst en de 1ste verdiepingsvloer zal half juli worden gelegd. Van D2 is de fundering gereed en wordt half juli de begane grondvloer gelegd.
 
 
D3, D4 en D5
 
We zijn gestart met de heiwerkzaamheden.
 
 
C2 D7
 
Half juli gaan we starten met het grondwerk en de funderingen.
 
 
C1
 
Het heiwerk is nagenoeg gereed. We zijn gestart met het grondwerk en de funderingen.
 
 
wKO
 
We zijn bezig met het aanbrengen van de transportleidingen.
 
 
Ten Brinke vestiging Almelo
Twentepoort Oost 14
7609 RG Almelo
T +31 88 8485 100 
W Ten Brinke
@ almelo@tenbrinke.com
Als u zich wilt afmelden, klik dan hier.
 
 
Volg ons
 
 
 
Foto's: © Ten Brinke Group B.V., © Shutterstock.com
Colofon | Privacyverklaring | Disclaimer